Openingstijden: 08:00 tot 17:00u


Spreekuur alleen op afspraak

 • Vanaf 08:30u
 • Klachtenregeling

  Klachtenregeling

  Praktijk van Osta
  Bergrand 232
  4707 AT Roosendaal
  Telefoon: 0165 560065

  De medewerkers van Praktijk van Osta streven ernaar u als patiënt zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat de geleverde zorg niet aan uw verwachtingen voldoet. Wij willen graag van u vernemen als u niet tevreden bent over onze zorgverlening. Alleen op die manier kunnen we de zorgverlening verbeteren.

  U hebt een klacht over de Praktijk van Osta. Wat kunt u doen?

  We willen u vragen uw klacht schriftelijk te melden. U kunt hiervoor het klachtenformulier gebruiken.Het ingevulde formulier kunt u afgeven bij de assistente of opsturen naar bovenstaand adres. Ook kunt u hem deponeren in de brievenbus van Praktijk van Osta.

  Wat gebeurt er met uw klacht?

  Uw klacht wordt besproken met de huisarts. Het kan zijn dat u gebeld wordt om uw klacht nader toe te lichten. Zodra er een antwoord is op uw klacht, wordt u schriftelijk op de hoogte gesteld. Het streven is dit zo spoedig mogelijk -uiterlijk binnen 6 weken- te doen.

  Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088-0229190.

  Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.

  Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u in de folder vinden in de wachtkamer en op www.skge.nl.

  Indien u een klacht heeft over onze dienstverlening kunt u dit kenbaar maken via onderstaand formulier.