In het weekend zijn wij gesloten.

Meer informatie over diabetes, COPD, CVRM en stoppen met roken

Chronische zorg

Informatie

Goede zorg voor mensen met een chronische ziekte begint met goede afspraken. In deze zorgstandaard worden afspraken vastgelegd over de behandeling van chronische ziekten en over de samenwerking tussen de verschillende zorgverleners.

De chronische patiënt met diabetes, hart- en vaatziekten,astma en COPD staat centraal. De praktijkondersteuners zijn de spil bij de begeleiding van de chronisch patiënt.

Voor deze zorg maakt de  Zorggroep West-Brabant afspraken met de zorgverzekeraars

Diabetes

Meer informatie vindt u op de site van de Zorggroep West-Brabant

COPD

De afkorting COPD staat voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease wat vertaald Chronische Obstructieve Longziekte betekent. COPD komt meestal pas voor op oudere leeftijd, maar soms door een erfelijke ziekte ook eerder. Vroegtijdige herkenning en behandeling van COPD kan het ziekteverloop in gunstige zin beïnvloeden.

In 2016 is de Zorggroep West-Brabant in samenwerking met de Long Alliantie Nederland en alle regionale betrokken zorgverleners gestart met het zorgpad COPD.

Voor meer informatie over dit zorgpad kunt op de volgende link klikken. http://www.longalliantie.nl/zorgpad/

Cijfers over COPD

In ons land hebben bijna 600.000 mensen COPD. COPD komt op de zesde plaats van ziektes die de hoogste sterfte in Nederland veroorzaken. De Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) voorspelt dat COPD in 2020 de derde doodsoorzaak is. COPD komt meestal pas voor op oudere leeftijd, maar soms door een erfelijke ziekte eerder.

Hart- en vaatziekten

Hart- en vaatziekten worden ook wel CVRM genoemd. CVRM staat voor Cardio Vasculair Risico Management en hiermee wordt de totale zorg voor patiënten met een cardiovasculaire ziekte of een verhoogd risico daarop bedoeld. Cardiovasculaire ziektes zijn ziektes van het hart en de bloedvaten, zoals een hartinfarct, een herseninfarct, een TIA of afsluiting van de bloedvaten in de benen. We maken binnen de zorggroep onderscheid in:

  • Patiënten die al een hart- en vaatziekte hebben gehad.
  • Patiënten die door een hoge bloeddruk of een hoog cholesterol of door een ongezonde leefstijl (roken ,overgewicht, te weinig beweging, teveel alcohol) meer risico lopen om in de toekomst een hart- of vaatziekte te krijgen.

Uitgebreide informatie vindt u op de website van de Zorggroep

Wat zijn de gevolgen van het stoppen met roken?

Roken is zeer ongezond Als u stopt met roken zult u daar veel positieve effecten van ondervinden. U merkt al snel dat u meer lucht krijgt en zich energieker voelt. Bovendien neemt de kans op allerlei ziektes en aandoeningen af. Door het stoppen met roken verlaagt u het risico op het krijgen van een hartinfarct, beroerte, longkanker & mond- en slokdarmkanker.

Dit is het juiste moment om te stoppen

Aanmelden voor stoppen met roken kan bij assistente J. Franken.